SYJC Result February 2019

SYJC Results February 2019

Sr. No. Seat No. Name Total Marks Percentage Rank
1 P224183 Miss. Bhange Ankita Anand 616 94.77 I
2 P223954 Miss. Deshpande Shreya Purushottam 616 94.77 I
3 P223995 Miss. Agarwal Saloni Sanjay 612 94.15 II
4 P224331 Miss. Shinde Aishwarya Ashok 609 93.69 III
5 P224173 Miss. Jadhav Akankasha Prakash 606 93.23 IV
6 P224308 Bafna Harsh Pravin 606 93.23 IV
7 P224297 Miss.Lahoti Shruti Vitthal 606 93.23 IV
8 P224171 Ms.Sand Ritika Lilamkumar 605 93.07 V

Following students secured 100 out of 100 Marks in Accountancy

1. Mr. Lahoti Tejas Rajesh
2. Ms. Jadhav Aakanksha Prakash
3. Mr. Kadaganchi Prashant Shivchalappa
4. Ms. Bhange Ankita Anand
5. Ms. Kulkarni Rutuja Rahul
6. Ms. Samandariya Purva Deepak
7. Ms. Homkar Aakanksha Mahendra

Following students secured 99 out of 100 Marks in Mathematics

1. Mr. Gavali Piyush Dhanaji
2. Mr. Porwal Anish Shailesh
3. Ms. Jadhav Aakanksha Prakash
4. Ms. Agaldivate Harshita Devidas
5. Ms. Mateti Rachita Ravindra
6. Ms. Agarawal Saloni Sanjay
7. Ms. Gandhi Tanaya Mahaveer